گزارش ذخیره

آنها گران هستند! (قیمت ها) - اسامی قابل شمارش | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٧ (٩ ماه قبل)

00:00 مقدمه
08:07 تمرین بیشتر

فرستادن