گزارش ذخیره

تاریخ تاریک قانون محرومیت چین - رابرت چانگ


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/١٠ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن