گزارش ذخیره

یادگیری واژگان: کلمات انگلیسی که از زبان های دیگر آمده اند


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/٠٤/٢٩ (٨ سال قبل)

فرستادن