گزارش ذخیره

آشنایی با چرخه کربن برای کودکان | همه چیز را در مورد اینکه چرا کربن برای زندگی روی زمین حیاتی است بیاموزید


کانال درخشان بیاموزید کانال درخشان بیاموزید
١٨٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٢٤ (٥ ماه قبل)

فرستادن

سیارک چیست؟
سیارک چیست؟
١ ماه قبل
جنگ کره و ویتنام
جنگ کره و ویتنام
١ ماه قبل
سنگ ها برای کودکان
سنگ ها برای کودکان
١ ماه قبل