گزارش ذخیره

چرا برای این کار بهترین هستید؟ | نحوه پاسخگویی به سوالات مصاحبه شغلی | مصاحبه های ساختگی


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٦ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:52 اشتباهات
06:57 رهبری
13:42 تجربه ی من
15:59 تجربه جف
16:37 ویژگی های جف
17:08 خلاصه
17:33 بعد چه می شود
18:24 چرا تو بهترینی
18:39 خرد کردن
19:06 به مرحله ی بعد برو
19:22 چیزی را به سطح بعدی ببرید

فرستادن