گزارش ذخیره

10 عبارت رایج انگلیسی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٦/١٢ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:35 عبارات
06:50 افعال مرکب

فرستادن