گزارش ذخیره

چرا این بدن 2000 ساله تجزیه نشد؟ - کارولین مارشال


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/١٦ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:43 خاک
01:15 سیب
01:50 معدنی شدن
02:34 مواد مغذی
03:11 باتلاق ذغال سنگ نارس

فرستادن