گزارش ذخیره

پنج اشتباه در رایتینگ تافل و نحوه اجتناب از آنها


کانال آمادگی تافل کانال آمادگی تافل
٣٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٠/٢٠ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:15 بلافاصله شروع به نوشتن می کنید
02:55 فکر می کنی کارت تمام شده
04:55 شما از کلمات فانتزی استفاده می کنید
06:55 شما فکر می کنید نظر شما مهم است
08:20 تو تنهایی انجامش میدی

فرستادن