گزارش ذخیره

اسرار مشهورترین سمفونی جهان - هاناکو ساوادا


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٣٠ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن