گزارش ذخیره

یادگیری تسلط انگلیسی با دوستان | برنامه های تلویزیونی برای یادگیری زبان انگلیسی


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٥/١٨ (٣ سال قبل)

00:00 معرفی دوستان
02:03 صحبت کردن خود را از طریق گوش دادن بهبود دهید
03:13 چگونه به تنهایی درس بخوانیم
04:07 واژگان خود را به طور طبیعی بهبود بخشید
04:44 عبارات انگلیسی را از طریق زمینه یاد بگیرید
06:41 با اپلیکیشن کیک انگلیسی یاد بگیرید
09:16 گرامر انگلیسی را خودتان یاد بگیرید

فرستادن