گزارش ذخیره

چگونه غذایی که می خورید بر روده شما تأثیر می گذارد - شیلپا راولا


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠١/٠٣ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن