گزارش ذخیره

نیروگاه های هسته ای چگونه کار می کنند؟ - ام وی رامانا و ساجان ساینی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٢/١٨ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن