گزارش ذخیره

راز تسلط به زبان انگلیسی - فرمول تسلط آیلتس


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٦/٢٨ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:48 فرمول روانی
01:16 تکه
02:50 افعال مرکب
06:02 در لحن
06:25 تکرار
09:37 آن را درست کنید

فرستادن