گزارش ذخیره

واژگان اعداد | نحوه گفتن اعداد به انگلیسی | تلفظ انگلیسی


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٢/٢٨ (٥ سال قبل)

فرستادن