گزارش ذخیره

حروف اضافه انگلیسی را یاد بگیرید: BY, UNTIL, TILL


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٢٣ (١ سال قبل)

00:00 "By" or "Until"?
01:25 until
01:40 till
02:02 up 'til
02:47 by
03:32 by the time
04:17 Example Sentences
07:16 امتحان
12:30 up until now", "till now", "up to this point in time
13:12 by", "bye", "buy
14:12 مشق شب

فرستادن