گزارش ذخیره

آیلتس اسپیکینگ قسمت 2: نمره 9


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٢٧ (١٠ ماه قبل)

00:00 معرفی
02:16 خوش آمدی
04:23 تحلیل و بررسی

فرستادن