گزارش ذخیره

چگونه بگوییم متاسفیم: بازگشت به مجموعه اصول انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٤/٢٧ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:10 Sorry
01:45 So sorry
02:16 Sorry about that
02:53 My bad

فرستادن