گزارش ذخیره

G سخت یا G نرم | تفاوت در چیست؟ | با مثال یاد بگیرید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٠٦ (١ سال قبل)

فرستادن