گزارش ذخیره

کریسمس مبارک! اصطلاحات انگلیسی و آداب و رسوم آمریکای شمالی را برای تعطیلات یاد بگیرید


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٠/٠٢ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:30 هو هو هو
01:50 جوراب پرکن
04:50 کوتاه کردن درخت
09:00 کریسمس زود آمد
11:00 بلوز تعطیلات
13:20 چیزهای خوب در بسته های کوچک می آیند
19:43 دانشتان را امتحان کنید
24:58 اضافی

فرستادن