گزارش ذخیره

دنیای وحشی گیاهان گوشتخوار - کنی کوگان


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠١/٢٢ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:20 گیاهان گوشتخوار چیست؟
01:10 گیاه Pitcher
01:57 گیاه Sundew
02:32 گیاه Corkscrew
02:59 گیاه Bladderwort
04:15 Butterwart

فرستادن