گزارش ذخیره

استراتژی ارزیابی آیلتس اسپیکینگ نمره 9


کانال آکادمی انگلیسی کانال آکادمی انگلیسی
١,٩٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٠٤ (١ سال قبل)

00:00 صحبت کردن قسمت 1 و استراتژی
06:48 بخش 2 و استراتژی
10:25 صحبت کردن بخش 3 و استراتژی

فرستادن

آیلتس ریدینگ نمره 9
آیلتس ریدینگ نمره 9
١٢ ماه قبل