گزارش ذخیره

سخنرانی آیلتس: چگونه خود را معرفی کنیم - نکات و ترفندها


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٣/٠٣ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:59 نکات و ترفندها
05:04 اسمت چیه؟
05:08 چی میتونم صدات کنم؟
08:56 بیایید در مورد زادگاه شما صحبت کنیم
11:21 جالب ترین قسمت آن شهر چیست؟
15:29 افراد در آنجا چه مشاغلی انجام می دهند؟
16:24 آیا در خانه یا آپارتمان زندگی می کنید؟
18:33 شما با کی زندگی می کنید؟
20:22 دکوراسیون منزل شما چگونه است؟
22:48 آیا دوست داری آنجا زندگی کنی؟
23:20 آیا شما کار می کنید یا دانشجو هستید؟
23:56 شما هر روز چه کار می کنید؟
24:53 دوست دارید چه چیزی را در شغل خود تغییر دهید؟
26:14 می توانید محیط کار خود را توضیح دهید؟
27:48 چه چیزی مطالعه می کنی؟
29:22 چرا آن رشته را انتخاب کردید؟
30:41 آیا آن را دوست دارید؟

فرستادن