گزارش ذخیره

ایموجی ها چگونه ساخته شدند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٨/٠١ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:05 چه کسی آنها را آفریده است
01:45 شما چی فکر میکنید
03:45 خلاصه

فرستادن