گزارش ذخیره

چگونه با اعتماد به نفس و صدای بهتر به زبان انگلیسی صحبت کنیم؟


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/١٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:20 Look vs Look Like
05:04 Drugstore vs Pharmacy
06:54 چگونه با اطمینان صحبت کنیم

فرستادن