گزارش ذخیره

15 عبارت مفید برای اسپیکینگ آیلتس قسمت 1


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/٢٤ (١ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:22 مقدمه
03:36 چیزهایی که دوست دارید
08:04 چیزهایی که برای شما خوب هستند
10:16 هر چند وقت یکبار کارها را انجام می دهید
15:00 اتصال دهنده ها
18:44 آیا شما...؟

فرستادن