گزارش ذخیره

10 اشتباه رایج با افعال و حروف اضافه در زبان انگلیسی


کانال انگلیسی با ربکا کانال انگلیسی با ربکا
٣,١١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/٢٨ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:42 اشتباهات رایج
03:22 رفع اشتباهات رایج
10:38 فرم های صحیح
13:27 بدون حرف اضافه

فرستادن