گزارش ذخیره

تست لیسنینگ a2 - قسمت 2 | آزمون گوش دادن به زبان انگلیسی


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢٢ (٦ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:31 قسمت 1
03:38 قسمت 2
07:02 قسمت 3
09:40 قسمت 4
12:36 قسمت 5
15:22 قسمت 6
18:44 امتیاز خود را به اشتراک بگذارید

فرستادن