گزارش ذخیره

اشتباهات رایج با «very»، «much» و «many» و "too tired" یا "too much tired"


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٥/١٣ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:06 محتوا
02:22 very و so و too
03:24 much و very much و too much و so much
04:17 many و very many و too many و so many
05:08 امتحان نهایی

فرستادن