گزارش ذخیره

از گفتن "VERY" در سخنرانی آیلتس خودداری کنید: واژگان خود را بسازید


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٢٥ (٢ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:40 مقدمه
03:17 توصیف چیزها
04:47 توصیف افراد
06:17 تشریح فعالیت ها

فرستادن