گزارش ذخیره

4 راه برای یادگیری سریعتر و بهتر زبان انگلیسی


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٠٤ (١ سال قبل)

00:00 4 راه برای بهبود مهارت های یادگیری
00:44 ۱- حیوان را بشناسید
02:05 2. محیط
03:12 3. سؤالات، سؤالات، سؤالات
06:21 4. به خودتان دستورالعمل های دقیق بدهید
08:34 مرور
10:15 مشق شب

فرستادن