گزارش ذخیره

سوال اسپیکینگ تافل - نمونه پاسخ - 18 / 30 (تسلط خوب، استراتژی تافل بد)


کانال آمادگی تافل کانال آمادگی تافل
٣٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٢ (٨ ماه قبل)

فرستادن