گزارش ذخیره

صحبت کردن عاطفی به انگلیسی - از 30 اصطلاح برای بیان احساسات و عواطف قوی در مکالمات استفاده کنید


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٠٦ (١ سال قبل)

فرستادن