گزارش ذخیره

واژگان اسپیکینگ آیلتس: مترادف برای صفت های رایج


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠١/٢٨ (٢ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:25 مقدمه
01:25 صفت ها برای EASY
03:25 صفت ها برای DIFFICULT
07:07 صفت ها برای GOOD
09:06 مترادف کلمه GREAT
12:22 مترادف کلمه BAD
14:59 صفت ها برای IMPORTANT
18:05 صفت های بیشتر برای BEAUTIFUL

فرستادن