گزارش ذخیره

بیایید انگلیسی یاد بگیریم - موضوع: حروف اضافه مکان


کانال انگلیسی با باب کانال انگلیسی با باب
١,٣٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢٦ (١٠ ماه قبل)

01:26 در یک درخت
03:15 در یک جعبه
03:53 در یک قفسه کتاب
05:51 توسط رودخانه
06:34 از مغازه
06:40 در فروشگاه
07:25 در فروشگاه
08:36 در ماشین
08:52 در یک قطار
09:22 بیرون جعبه
11:36 پشت ساختمان
12:13 بالای ابرها
13:25 نزدیک خروجی
15:18 سمت چپ کتاب قرمز
15:57 سمت راست کتاب آبی
16:22 روی زمین
19:10 در مهمانی
19:40 برای کار از خانه
20:33 در کانادا
21:42 در طبقه ی سوم
22:27 در رودخانه
23:06 در مدرسه
24:02 در نور
24:28 بالای جاده
25:30 دم درب
26:08 برای شام
26:45 در شام

فرستادن