گزارش ذخیره

چرا باید «کلاب خوش شانسی» اثر امی تان را بخوانید؟ - شیلا ماری اورفانو


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/٢٥ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن