گزارش ذخیره

اسکن مغز چگونه کار می کند؟ - جان بورگی و الیزابت واترز


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٢/٠٦ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن