گزارش ذخیره

5 اشتباه ساده انگلیسی که حتی افراد بومی هم مرتکب می شوند!


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٢٤ (١ سال قبل)

فرستادن