گزارش ذخیره

تاریخ تاریک کوه راشمور - ند بلک هاوک و جفری دی مینز


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٢٥ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن