گزارش ذخیره

مکالمه انگلیسی کلاس 1 | چگونه به زبان انگلیسی روان صحبت کنیم - تمرین مکالمه مبتدی تا پیشرفته


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٨/٠٨ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:35 بدن خود را بشناسید
03:00 خواندن و گوش دادن را با هم ترکیب کنید
04:34 تندخوانی را تمرین کنید
05:59 داستان های خود را آماده کنید
07:28 روی تلفظ تمرکز کنید
09:11 به انگلیسی فکر کنید
11:23 لهجه های مختلف را یاد بگیرید
14:32 افراد همفکر را پیدا کنید

فرستادن