گزارش ذخیره

آیا هیچ گیاهی حیوانات را می خورد؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/١٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:27 سوال
01:34 پاسخ

فرستادن