گزارش ذخیره

اگر یک ویروس مهندسی شده از آزمایشگاه فرار کند چه اتفاقی می افتد؟


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٣ (١١ ماه قبل)

فرستادن