گزارش ذخیره

15 عبارت ساده که بیشتر انگلیسی زبان به نظر می رسد


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٠٣ (١ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:25 مقدمه
02:11 مکالمه بریتانیایی
03:25 با درود
05:40 دعوت کردن
06:56 آسان و شاد
08:58 شوخی
10:58 ناراضی بودن
12:38 یافتن راه حل
13:34 خسته بودن
14:41 خداحافظی کردن

فرستادن