گزارش ذخیره

رفع اشتباهات رایج انگلیسی و ایجاد اعتماد به نفس | 'haven't to' یا 'don't have to'؟ (EZEE #4)


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/١٨ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:48 آیا "have to" یک فعل معین است؟
03:05 صرف "have to" در زمان های ساده
05:38 فرم فعل بعد از 'have to' و زمان های دیگر
07:12 خلاصه
08:36 تمرینات

فرستادن