گزارش ذخیره

تعمیرات تلسکوپ هابل - تلسکوپ هابل چه مشکلی داشت؟ - مدرسه آزاد


کانال مدرسه رایگان کانال مدرسه رایگان
٥٨١,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٠٣ (١ سال قبل)

فرستادن