گزارش ذخیره

آیا می توانید معمای گلوله توپ انسان را حل کنید؟ - الکس روزنتال


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٠١ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن