گزارش ذخیره

36 پاسخ هوشمندانه و جالب به "HOW ARE YOU ؟"


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/٢٠ (٤ سال قبل)

فرستادن