گزارش ذخیره

بهترین کتاب ها برای یادگیری زبان انگلیسی [متوسط ​​تا پیشرفته]


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٠٢ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:04 افغانستان
04:45 شکسپیر
06:29 شعر
08:28 خود توسعه
09:19 کتاب قبرستان
10:03 مستر کلاس رایگان انگلیسی
10:21 گنج
11:11 هری پاتر
13:02 قصه های آتور
13:37 بازی های گرسنگی

فرستادن