گزارش ذخیره

60 کلمه انگلیسی برای زندگی روزمره - واژگان پایه شماره 3


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٣/٣٠ (٢ سال قبل)

00:55 خنده
01:23 خوشمزه - لذیذ
01:46 اب
02:33 قهوه
02:54 آبجو
03:15 شراب
03:39 گوشت گاو
04:01 مرغ
04:32 گوشت خوک
05:01 ماهی
05:23 گوشت بره
05:46 دکتر
06:09 مامور پلیس
06:37 معلم
07:00 کارمند
07:23 بیا
08:13 ساختن
09:27 مرور
09:32 امروز
09:53 دیروز
10:17 فردا
11:07 سال
11:31 دومین
11:59 دقیقه
12:26 ساعت
13:15 ساعت
13:41 تقویم
14:11 دوشنبه
14:34 سه شنبه
14:57 چهار شنبه
15:25 پنج شنبه
15:57 جمعه
16:23 شنبه
16:49 یکشنبه
19:04 متاسفم.
19:33 شب بخیر
19:57 از ملاقات شما خوشبختم.
20:26 چطور هستید؟
22:41 خداحافظ.
23:11 بد
24:01 بسیار
24:25 زشت
24:46 آسان
25:08 دشوار
25:31 نزدیک
26:20 کوچک

فرستادن