گزارش ذخیره

روش های شگفت انگیز گیاهان برای دفاع از خود - والنتین حمودی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٦/٠٦ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن