گزارش ذخیره

25 مورد از متضادها - آزمون زماندار (صفت) شماره دو | تمرین زبان انگلیسی


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/١٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:40 آزمون زمان‌دار متضادها
08:22 جمله را تمام کن

فرستادن